Skip to main content
15. november 2023

Allan til EU – Fredericia skal have et medlem i EU-parlamentet

Allan Søgaard-Andersen har fået plads nummer 20 på SF’s liste til EU-parlamentet ved valget den 9. juni 2024.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA ALLAN SØGAARD-ANDERSEN

Allan Søgaard-Andersen har fået plads nummer 20 på SF’s liste til EU-parlamentet ved valget den 9. juni 2024.

Allan er 46 år gammel, bosiddende i Erritsø, gift med Malene og far til Sebastian, der er 16 år gammel. Allan er oprindeligt uddannet lærer og i dag viceskoleleder på en specialskole i Kolding Kommune.

Fritiden bruges på TV-fodbold sammen med sønnen og ”gammelmandsfægtning” i Kolding Fægteklub. Tidligere har Allan været eliteidrætsudøver indenfor kårdefægtning.

Lige nu er Fredericia hverken repræsenteret i folketinget eller EU-parlamentet. Det er vigtigt at Fredericia fremover er repræsenteret, der hvor centrale beslutninger omkring samfundets udvikling bliver truffet.

Fredericias historie viser, at vi er en del af en global verden. Denne historie er jeg også en del af og kan være med til at perspektivere ind i EU-samarbejdet. Det er vigtigt at vi værner om den verden Fredericias historie vidner om, hvor demokrati, konventioner, respekt og forståelse kommer i højsædet, siger Allan Søgaard-Andersen.

Og fortsætter:

Hvis vi ikke prioriterer spørgsmålene om menneskerettigheder og global retfærdighed bliver det den stærkes ret, som vinder. Her er det afgørende, at venstrefløjen i EU-parlamentet styrkes, da venstrefløjens stemme, er den tydeligste stemme for demokrati.

Valget den 9. juni 2024 er vigtigt. EU er en politisk kampplads. En kampplads hvor spørgsmålene omkring arbejdstagerforhold, miljø, klima og rettigheder for seksuelle mindretal, kvinder og flygtninge foregår hver dag.

SF er den tydeligste stemme når det gælder spørgsmålet omkring arbejdstagerforhold. Ovenpå Store Bededag og kommuner samt regioners økonomi ser vi tydeligt at regeringspartierne – desværre – ikke har den nødvendige respekt for den danske fagbevægelse og den danske aftalemodel.

SF er dem der lytter til fagbevægelsen og dennes medlemmer. Det gør vi i kommunerne, regioner og Folketinget. I EU-parlamentet skal SF være talerør for fagbevægelsen. EU-lovgivning skal ikke underminere den danske aftalemodel udtaler Allan Søgaard-Andersen

I forhold til klima og miljødagsordenen er vi i 11. time.

Det er alvorligt! Meget alvorligt!

Vi har her i området netop set naturens alarmsignal. Oversvømmelser i bl.a. Skærbæk, Kolding og Haderslev viser tydeligt, at den menneskeskabte globale opvarmning foregår lige udenfor vinduerne.

Lokalt kan der gøres noget, nationalt lidt mere men hvis vi virkelig skal flytte dagsordenen på klima og miljø så foregår det på europæisk samt globalt plan. Her er EU-parlamentet en central aktør påpeger Allan Søgaard-Andersen

EU-parlamentet er den kontrolinstans, der skubber på, således regeringerne i EU-landene ikke slækker på ambitionerne. Derfor er det også vigtigt, at der kommer åbenhed omkring, hvorledes hvert enkelt lands regering stemmer i EU’s ministerråd. Lige nu ved vi ikke hvordan hvert enkelt land stemmer, og kan derfor ikke se om fx den danske regering er med til at underminere fx klimaambitionerne eller sikringen af arbejdstagerforhold.

Min holdning er meget klar. Der skal være åbenhed i ministerrådet!

Regeringerne skal kunne stilles til ansvar for hvad de stemmer i ministerrådet. Sådan er det i demokratier, slutter Allan Søgaard-Andersen.