Skip to main content
5. september 2023

Dækningsafgiften skaber fortsat usikkerhed i Fredericia

Carl Andersen og Marc Perera Christensen fra Dansk Erhverv skriver om dækningsafgiftens konsekvenser for erhvervslivet i et læsebrev til LokalNyt Fredericia.

Af: Isabella Ravn | Foto:

LÆSERBREV FRA DANSK ERHVERV

Dækningsafgiften er en ekstra grundskyldsbeskatning på erhvervslivet, som kun 33 ud af landets 98 kommuner fortsat opkræver. Kun 6 kommuner vest for Storebælt opkræver fortsat afgiften. Ifølge en ny opgørelse fra Dansk Erhverv vil virksomhederne i Fredensborg Kommune forventes at skulle betale 30 mio. kr. hvert år i dækningsafgift i 2024. Dette udgør en betydelig omkostningsbyrde for virksomhederne, der skaber liv, vækst og arbejdspladser.

Men det stopper ikke her. Ud over selve afgiften er der andre presserende udfordringer. Faktisk er det yderst usikkert, hvad virksomhederne reelt skal betale i dækningsafgift. I 2021 blev beskatningsgrundlaget omlagt og provenuet hævet med 30 pct. Som følge heraf blev der indført nye kommunale dækningsafgiftssatser, som kun må nedsættes frem mod 2029.

På grund af manglende nye ejendomsvurderinger på erhvervsejendomme har virksomhederne siden 2022 betalt skat på aconto, hvilket senere vil blive efterreguleret når de nye vurderinger kommer. Acontobetalingerne er mindst det samme som det, virksomhederne betalte før omlægningen, og maksimalt 30 pct. mere. Der er dog intet, som forhindrer, at virksomhederne reelt kan ende med at betale markant mere – eller mindre – i dækningsafgift. Alt afhænger af den endelige ejendomsvurdering. Denne usikkerhed kan føre til pludselige store efterreguleringer og år med for høje – eller lave – skattebetalinger. Skattemyndighederne har skubbet deadline flere gange, men det nye lys for enden af tunnelen er udgangen af 2025. Det betyder minimum 4 år med beskatning i blinde, hvilket er helt uacceptabelt. Faktisk viser data allerede nu, at provenuet i 2022 er nogenlunde det samme som i 2021, hvorfor den bundende skatteregning på de 30 pct. i merprovenu fortsat er uopkrævet hos langt de fleste virksomheder. Dette forværrer den økonomiske usikkerhed for de mange dygtige erhvervsdrivende.

I Fredericia Kommune førte omlægningen til en reduceret af dækningsafgiften fra 6,5 promille til 18 promille. Det betyder, at en virksomhed, der tidligere betalte 6.500 kr. i dækningsafgift, skulle betale alt mellem 6.500 kr. og 8.450 kr. i aconto-beskatning. Grundpriserne forventes at stige med 100 pct. i gennemsnit i Fredericia Kommune. Derfor var det glædeligt at byrådet allerede i 2022 besluttede at udfase dækningsafgiften med 6 promille årligt fra 2023 og frem. Det har reduceret usikkerheden for erhvervslivet markant. Dansk Erhvervs anbefaling var en sænkelse til minimum 12,6 promille allerede fra 2023 hvilket ville have annulleret den forventede skattestigning. Dét har man valgt at gøre i Fredericia hvilket Dansk Erhverv er meget tilfredse med. Vi kan derfor kun takke og opfordrer kommunalpolitikere til at udfase dækningsafgiften endnu hurtigere til glæde for det lokale erhvervsliv og lokal jobskabelse.

Marc Perera Christensen
Regional underdirektør, Dansk Erhverv

Carl Andersen
Skattepolitisk Konsulent, Dansk Erhverv