Skip to main content
31. oktober 2022

Fine tilsyn på sociale tilbud

Socialtilsyn Syd har besøgt flere af Fredericia Kommunes sociale tilbud og giver topkarakter til tilbuddene.

Af: Isabella Ravn | Foto:

Socialtilsyn Syd har besøgt de sociale tilbud i Fredericia og giver topkarakter til tilbuddene.

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med nogle af kommunens sociale tilbud for at sikre, at tilbuddene har den fornødne kvalitet og opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for at blive godkendt.

De tilbud, der har haft besøg af tilsynet er Nova, Kompetencekollegiet, Rusmiddelcenteret, Alkoholbehandling og de længerevarende botilbud herunder: Kobbelgaarden1, Kobbelgarden 3, Ullerupdalvej 90-96.

”Socialtilsynets vurdering af tilbuddene er generelt rigtig god. Samtlige tilbud er blevet godkendt til at have den fornødne kvalitet, og de alle tilbud scorer over middel på de temaer, som Socialtilsynet tager afsæt i. Der er også temaer, hvor der scores lavere, og dem skal derarbejdes videre med på de enkelte tilbud”, siger Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget.

Socialtilsyn Syd måler kvaliteten i sociale tilbud på baggrund af kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, der giver tilbuddet og socialtilsynet mulighed for dialog på et systematisk grundlag.

Generelt set scorer alle tilbud væsentligt over middel på kvalitet i indsatsen, og får dermed rigtig gode ord med på vejen.

Fakta:

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer:

Uddannelse og beskæftigelse
Selvstændighed og relationer
Målgrupper, metoder og resultater
Sundhed og trivsel
Organisation og ledelse
Kompetencer
Fysiske rammer

De fleste tilbud scorer over middel på de forskellige temaer.

FLERE NYHEDER