Skip to main content
9. oktober 2023

H2 Energy Esbjerg offentliggør trinvis udvidelse af sin grønne brint-hub i Taulov

H2 Energy Esbjergs distributions-hub i Taulov vil blive udbygget i takt med den danske brintinfrastruktur og de kommercielle vilkår i Danmark.

Af: Viktor Bork | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA H2 ENERGY

H2 Energy Esbjergs distributions-hub i Taulov vil blive udbygget i takt med den danske brintinfrastruktur og de kommercielle rammevilkår for den tunge brintdrevne transport i Danmark. 

ESBJERG – 4. oktober, 2023 – H2 Energy Esbjerg offentliggør i dag, at man kommer til at bygge sin distributions-hub for transport af grøn brint i Taulov i flere faser. Timingen af faserne afhænger af udbygningen af den danske brintinfrastruktur, også kaldet den jyske brint-backbone, og en klargørelse af de kommercielle rammer for tung brintdreven transport i Danmark.

Vi tilpasser vores udvidelse af distributions-hubben i Taulov med markedet i Danmark. Det betyder, at vi afventer en mere gunstig lovramme, der kan understøtte den grønne omstilling af tung vejtransport og andre industrier, som er svære at dekarbonisere. Når infrastrukturen for brintrørledninger og der kommercielle rammer for udrulningen af tung brintdrevne transport er på plads, står H2 Energy Esbjerg klar til at opføre vores grønne brinthub i Taulov, siger Mark Pedersen, Operations Manager for H2 Energy Esbjerg.

Det er afgørende, at en plan for dansk brintinfrastruktur bliver fastlagt, hvis brint skal være konkurrencedygtigt i forhold til fossile brændstoffer. Det indebærer et tidsperspektiv og en kortlægning af, hvor brintrørledningerne kommer til at ligge. Det er afgørende, fordi der et presserende behov for miljøvenlige transportløsninger i Danmark og et ønske om at fremme brugen af grønne erhvervskøretøjer.

H2 Energy Esbjerg har medvirket til at præsentere fem strategiske anbefalinger om finansiering af en dansk brintinfrastruktur for den danske regering. Anbefalingerne er lavet i samarbejde med en række interesseorganisationer og energivirksomheder. Målet er, at infrastrukturen skal kunne tages i brug inden udgangen af 2027. 

Energinet, som er ansvarlig for Danmarks energiinfrastruktur, forventer, at en kommende brintinfrastruktur kan skabe en potentiel samfundsgevinst på 30-75 mia. kr. frem mod 2060. Investeringen vil også fremme grøn omstilling i industrier i de såkaldte hard-to-abate-sektorer, der er svære at dekarbonisere.

Fremskridt på brintanlægget i Esbjerg 

Opførelsen af H2 Energys 1 GW PtX brintproduktionsanlæg i Esbjerg fortsætter efter planen. H2 Energy Esbjerg indgik i juni en kontrakt med COWI om udførelsen af et front-end engineering design (FEED) for brintanlægget. FEED-kontrakten er en betydelig milepæl for etableringen. FEED’et vil beskrive de tekniske nuancer i anlæggets design med det formål at sikre optimal drift og sikkerhed.

H2 Energy Esbjerg forventer at træffe en endelig investeringsbeslutning (FID) om brintanlægget i første kvartal af 2024.

Om H2 Energy

H2 Energy har som mål at bidrage til at bekæmpe klimaforandringer ved at fremme grøn brint som en vigtig del af vores energisektor. Virksomheden, grundlagt i 2014 og med base i Zürich, arbejder med at udvikle, designe og investere i miljøvenlige brintsystemer i hele Europa. H2 Energy er involveret i hele processen fra at skabe brintproduktionsanlæg til at oprette brinttankstationer og udvikle brintbrændselscelleapplikationer. Virksomheden bygger på mange års erfaring, især inden for oprettelse af brintproduktionsanlæg, etablering af brinttankstationer og ingeniørarbejde med brintbrændselscelleanvendelser.