Skip to main content
1. november 2022

Kreativ pædagog med stærk faglighed og stor passion til Ungdommens Hus

Ungdommens Hus søger en ungdomspædagog til at indgå i den pædagogiske medarbejdergruppe. Du skal brænde for at arbejde med alle typer unge og have lyst til at indgå i udviklingen af det pædagogiske og dynamiske arbejde med unge i Ungdommens Hus. Fredericia Kommune arbejder på at samle og udvikle det kommunale fritidsområde, så de kan […]

Ungdommens Hus søger en ungdomspædagog til at indgå i den pædagogiske medarbejdergruppe. Du skal brænde for at arbejde med alle typer unge og have lyst til at indgå i udviklingen af det pædagogiske og dynamiske arbejde med unge i Ungdommens Hus.

Fredericia Kommune arbejder på at samle og udvikle det kommunale fritidsområde, så de kan understøtte, at alle børn og unge altid har et trygt sted at være i deres fritid, hvor de udvikler sig og føler sig uundværlige. Her spiller Ungdommens Hus en helt særlig rolle for unge i alderen 15-25 år.

Efter i flere år at have hørt under kulturområdet, hører Ungdommens Hus nu igen til fritidsområdet. Det betyder, at Ungdommens Hus igen skal være et stærkt ungdoms- og fritidspædagogisk tilbud, som i høj grad skal være drevet af de unge selv. Det skal være et samlingssted for alle typer unge i Fredericia, hvor de kan udvikle sig, så de kan udvikle samfundet. Unge i huset har i det daglige mulighed for at bruge atelieret, øvelokaler, skaterbane, biograf, graffitivæg, lydstudie og hænge ud i caféen – og der er mange koncerter og andre kulturelle aktiviteter i løbet af året. Ungdommens Hus emmer på den måde af ungdomskultur, identitetsudvikling og socialt samvær med alle de brydningsflader og muligheder, som netop dét skaber for de unge.

Mange unge i Fredericia giver udtryk for, at de mangler fritidstilbud, hvor de føler sig trygge og kan udvikle sig som de individer, de er. Det gælder især, fra man forlader folkeskolen og til man er moden til at kunne stå på egne ben. Ungdommens Hus er allerede det sted for mange unge, men i fremtiden skal det være det for endnu flere.

Som ny medarbejder er det derfor vigtigt, at du finder energi i det direkte arbejde med unge af alle typer. Både unge i meget udsatte positioner og unge, som slet ikke er udsatte. Ungdommens Hus er et åbent fritidstilbud, og det kalder på, at du naturligt kan hjælpe unge med at give plads og skabe relationer til andre unge. Men også, at du arbejder metodisk velfunderet, og at du sammen med dine kolleger kan udvikle det pædagogiske fundament, som I arbejder ud fra.

Om stillingerne og opgaverne
Du bliver den ene af fem medarbejdere, som arbejder i Ungdommens Hus. Omkring 2/3 af din arbejdstid vil være i husets åbningstid, som typisk er mellem kl. 12.00 -22.00, medens du selv skal planlægge, hvordan resten af din arbejdstid kommer til at skabe mest mulig værdi for de unge. Du vil referere til lederen af Fritid og Ungdomsskole og i dagligdagen arbejde tæt sammen med koordinatoren for Team Fritid.

Dine primære opgaver vil være:

– Pædagogisk arbejde med de unge i husets åbningstid
– Samtaler, råd og vejledning med unge
– Forberedelse af pædagogiske aktiviteter sammen med dine kolleger
– Projektarbejde sammen med andre aktører i forhold til vores målgruppe
– Planlægning, afvikling og deltagelse i arrangementer med og for de unge

Hvem er du
Ungdommens Hus håber særligt på, at du

– har en pædagogfaglig uddannelse og har erfaring med arbejdet med de unge
– har erfaring med det brugerdrevne, ungdomsdemokratiske arbejde og/eller frivillighed
– ser det kreative som en naturlig del af din ungdomspædagogiske praksis
– har viden om og erfaring med at arbejde med det normkritiske, køn, seksualitet og identitet
– ser styrker og muligheder for og med alle unge – uanset deres situation, udtryk og handlinger
– brænder for hands-on arbejde med de unge og kan blive så opslugt af det, at tiden bare forsvinder
– vil lære af de unge, og du handler naturligt ud fra deres præmisser og forståelser
– fremstår rolig, tydelig og er vant til at kunne nedtrappe konflikter med og mellem unge, så alle går derfra med en god oplevelse
– er dygtig til at hjælpe de unge til at prøve nye ting og grænser af på gode måder, hvor de oplever fejl som en positiv ting
– er vant til at stå i situationer med unge, hvor du bliver udfordret personligt og fagligt, og du er god til at sparre med dine kolleger om hverdagens pædagogiske arbejde
– kan være fleksibel i dit arbejde og arbejde på mange forskellige tidspunkter af døgnet, ugen og året.

I Fredericia Kommune generelt og på børn- og ungeområdet i særdeleshed står det faglige kollegaskab altid forrest. De brænder for de unge, og med udgangspunkt i den passion diskuteres ofte, hvad de bedste, nye løsninger skal være – og de finder altid en fælles vej videre, som er bedre end den, vi hver især tænkte på forhånd. Det bliver du som ny pædagogisk medarbejder i Ungdommens Hus en vigtig del af.

Vil du vide mere?
Kontakt meget gerne:
Leder af Fritid og Ungdomsskole, Min Guldberg Christensen, 2293 5491, min.christensen@fredericia.dk
Pædagog i Ungdommens Hus, Pia Østergaard, 2239 5236, pia.ostergaard@fredericia.dk
Du kan rekvirere Fredericia Kommunes Fritidspolitik ved at kontakte koordinator, Belinda Bech Andersen, 22 15 26 67, belinda.andersen@fredericia.dk

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling.

Tiltrædelse 1. januar 2023.

Ansættelsessamtale
Samtaler afholdes d. 25. november 2022 med evt. mulighed for en 2. samtale.

Ansøgningsfrist
21. november 2022.

Send ansøgning online – benyt browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

Leder af Fritid og Ungdomsskole, Min Guldberg Christensen

2293 5491

min.christensen@fredericia.dk

Pædagog i Ungdommens Hus, Pia Østergaard

2239 5236

pia.ostergaard@fredericia.dk

Norgesgade 46A

7000 Fredericia