Skip to main content
1. november 2022

Lærere til faste stillinger på Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej

Du har nu mulighed for at være med til at bidrage til udviklingen på Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej. Kirstinebjergskolen søger to uddannede lærere, der brænder for at bidrage til elevernes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Hvis dine linjefagskompetencer og undervisningserfaring matcher en af nedenstående stillinger, bliver du vanskelig at komme udenom i bunken af ansøgere. […]

Du har nu mulighed for at være med til at bidrage til udviklingen på Kirstinebjergskolen, afd. Indre Ringvej.

Kirstinebjergskolen søger to uddannede lærere, der brænder for at bidrage til elevernes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Hvis dine linjefagskompetencer og undervisningserfaring matcher en af nedenstående stillinger, bliver du vanskelig at komme udenom i bunken af ansøgere.

Stilling 1: De søger en lærer, der har forkærlighed for arbejdet i mellemtrinnet, og som har linjefagskompetencer/linjefagslignende kompetencer i følgende fag: matematik, idræt og N/T.

Stilling 2: De søger en lærer, der brænder for arbejdet i indskolingen, og som har lyst og mod på at arbejde i en af vores 1. klasser. Her mangler de dig, der har linjefagskompetencer/linjefagslignende kompetencer i fagene: matematik, kristendom og natur/teknologi.

Om Kirstinebjergskolen
Kirstinebjergskolen er en skole i udvikling og er Fredericias største folkeskole med ca. 1450 elever og 200 medarbejdere. Skolen består af tre basisafdelinger med elever fra 0. til 6. klasse samt en udskolingsafdeling med elever fra 7. til 9. klasse. Skoledistriktet går fra centrum med byliv og havn til Trelde med skov og natur.

Afd. Indre Ringvej er en af basisafdelingerne med 450 elever, og det er på Indre Ringvej, at Fredericia Kommunes to nyeste mellemformer er placeret.

Kirstinebjergskolen har stort fokus på elevernes læring og trivsel og arbejder med udviklingen af det professionelle teamsamarbejde. Som arbejdsplads er de kendetegnende ved, at de er sammen om at skabe den bedste folkeskole, og de vægter trivslen højt for både elever og medarbejdere. Der er mulighed for fleksibilitet i arbejdets tilrettelæggelse. Du skal selvfølgelig være til stede, når der er fællesmøder, teammøder, fælles forberedelse og andre tilstedeværelseskrævende opgaver mm.

Kirstinebjergskolen er en skole, hvor det er godt at være. Du finder et godt kollegialt klima, og du vil føle dig velkommen.

Det får du bl.a. hos dem

Gode kolleger og god mulighed for faglig sparring
En skole i udvikling, som du kan være med til at sætte dit præg på.

Forventninger til dig
Du skal være stærk eller udviklingsparat inden for følgende områder:

Klasserumsledelse – med tydelighed, rammesætning og autoritet
Fagfaglige kompetencer – med kvalitet, ambitioner og glød
Relationsdannelse – med indlevelse, humor og nærvær
Teamsamarbejdet – med respektfuldhed, ansvarlighed og ordentlighed
…. og så skal du medbringe glæde, gnist og glimt i øjet.

Vil du vide mere?
Kontakt:
Afdelingsskoleleder Gitte Bieler, 2299 5974.
Afdelingsleder Maja Hagge, 4199 4821, ift. stillingen på mellemtrinnet.
Afdelingsleder Dennis Aaby Mathiassen, 41202697, ift. stillingen i indskolingen.

Løn- og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest.
Der indhentes endvidere børneattest på medarbejdere, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.

I Fredericia Kommune organiseres arbejdet fleksibelt med et gennemsnitligt årligt undervisningstal på 733.

Der er tale om to fuldtidsstillinger.

Tiltrædelse 1. januar 2023.

Ansættelsessamtaler
Samtaler afholdes 23. november 2022.

Ansøgningsfrist
17. november 2022.

Send ansøgning online – anvend browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

Afdelingsskoleleder Gitte Bieler:

2299 5974

Afdelingsleder Maja Hagge ift. stillingen på mellemtrinnet:

4199 4821

Afdelingsleder Dennis Aaby Mathiassen ift. stillingen i indskolingen:

41202697

Indre Ringvej 175

7000 Fredericia