Skip to main content
20. oktober 2022

Sygeplejersker til Othello Plejehjem

Har du lyst til at arbejde på et plejehjem, hvor der lægges vægt på pleje og omsorg ud fra den enkelte borgers ønsker og behov med respekt for den måde, den ældre har levet sit liv? Vil du være en del af et plejehjem, hvor faglighed, viden og udvikling er en naturlig del af din […]

Har du lyst til at arbejde på et plejehjem, hvor der lægges vægt på pleje og omsorg ud fra den enkelte borgers ønsker og behov med respekt for den måde, den ældre har levet sit liv? Vil du være en del af et plejehjem, hvor faglighed, viden og udvikling er en naturlig del af din hverdag?

Othello Plejehjem søger to sygeplejersker til faste stillinger. Begge stillinger er på ca. 30-32 timer, men ønsker du et andet timetal, kan det også komme på tale.

Du vil blive en del af et sygeplejersketeam på fem sygeplejersker. Du vil komme til at arbejde i tæt samarbejde med dygtige social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, terapeuter, ernæringsassistenter samt aktivitetsmedarbejdere. Plejehjemmet har tilknyttet en fast praktiserende læge, der kommer på fastlagte dage.

Du vil dagligt have mulighed for monofaglig sparring i sygeplejersketeamet på tværs af huset, og du bliver en del af det tværfaglige fællesskab på den etage, du bliver tilknyttet. Ligeledes er der et ugentligt planlagt møde i sygeplejersketeamet, hvor de fælles faglige udfordringer drøftes samt særlige fokus områder.

Plejehjemmet er desuden et uddannelsessted for social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende.

Othello er et moderne plejehjem på fem etager, hvor livet leves
Vores vision er, at plejehjemmet skal være et godt sted at bo og være, men også et godt sted at arbejde.

Etagerne består af 23-24 lejligheder. Det er almindelige plejeboliger, hvor der bor borgere med demenssygdomme, kroniske sygdomme og almindelig alderssvækkelse.

Beboere, pårørende og medarbejdere skaber i samarbejde rammen og mulighederne for at den enkelte borger kan forblive længst muligt i eget liv. Dette gøres ud fra leve-bo miljø tanken og med afsæt i det levede liv, er der mulighed for at deltage i et aktivt ude- og inde liv. Eksempelvis Snoezel rum, samvær borgere imellem, gymnastik, banko, sansehave og udflugter.

Der blev i foråret etableret et pårørenderåd på tværs af huset. Rådet består også af pårørende, medarbejdere og lederrepræsentanter.

Othello arbejder sammen med to andre plejehjem i Fredericia Kommune med ”I sikre hænder” ud fra forbedringsmodeller i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. På sigt vil måden at arbejde på skulle spredes til resten af huset.

I det nye år indledes et tværfaglig samarbejde med vores køkken omkring mad og måltider.

Udover at være uddannet sygeplejerske, er det Othellos ønske, at du kan se dig selv i nedenstående:

– Engageret, positiv og glad for at arbejde med mennesker
– Har en anerkendende tilgang til borgere, pårørende og kollegaer
– Vil være med til at sikre et højt fagligt niveau
– Kan navigere i travle og uforudsete situationer
– Kan arbejde selvstændigt og indgå i tværfaglige såvel som monofaglige fællesskaber
– Er nysgerrig og løsningsorienteret
– Er ansvarlig og troværdig
– Er fleksibel og mødestabil.

Othello Plejehjem tilbyder:

– Muligheden for at bruge og udvikle dine faglige såvel som personlige kompetencer.
– Muligheden for at samarbejde med dygtige ildsjæle på tværs af distrikter og plejehjem
– En arbejdsplads, hvor der arbejdes kontinuerligt med udvikling af arbejdsmiljøet
– Mulighed for intern og ekstern undervisning
– Så høj grad af fleksibilitet i vagtplanen, som det er muligt, så dit arbejdsliv og privatliv balancerer bedst muligt
– Personalegoder i form af frugtordning
– En arbejdsplads med fokus på sundhedsfremme, og som derfor er en røgfri arbejdsplads
– Et centralt og lokalt struktureret introduktionsforløb.

Othello arbejder ud fra følgende værdier:

– Længst muligt i eget liv med fokus på beboernes ressourcer
– Vi møder mennesket, der hvor det er, med anerkendelse, respekt og tolerance for forskellighed
– Vi er i dialog og samarbejder med beboere og pårørende
– Vi arbejder tværfagligt til gavn for den enkelte beboer
– Vi vægter trivsel, samarbejde og høj faglighed højt

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte:

1. etage
Afdelingsleder Randi Jansri, 72113940, randi.jansri@fredericia.dk
Sygeplejerske Else Marie Thingholm, 72113964, else.thingholm@fredericia.dk

3. og 4. etage
Afdelingsleder Annie Pedersen, 72113930, annie.pedersen@fredericia.dk
Sygeplejerske Helle Elvang- Gøransson, 72113994, helle.elvang-goransson@fredericia.dk
Sygeplejerske Ane Katrine Foged Møller, 72113893, ane.moller@fredericia.dk

2 og 5. etage
Afdelingsleder Margrethe Galvin, 72113913, margrethe.galvin@fredericia.dk,
Sygeplejerske og TR Marian Devantier Danvad, 72113986, marian.danvad@fredericia.dk

Plejehjemsleder
Marianne Brøndserud, 22100358, marianne.brondserud@fredericia.dk

Du kan læse mere om vores plejehjem via link: https://www.fredericia.dk/borger/omsorg-sundhed/aeldreliv/plejecentre/othello-plejecenter

Løn- og ansættelsesforhold:
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse i Fredericia Kommune vil der blive indhentet referencer og evt. bedt om en straffeattest.

Der er tale om to faste stillinger med udgangspunkt med arbejde på hverdage og i dagtimer.
Timetallet vil være 30-32 timer, men ønsker du et andet timetal, kan det komme på tale.

Tiltrædelse: 1. januar 2023 eller snarest muligt.

Ansættelsessamtaler
Samtaler afholdes løbende og sidste gang 28. november 2022.

Ansøgningsfrist
13. november 2022.

Send ansøgning online – benyt browseren Chrome
Fredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk

Plejehjemsleder Marianne Brøndserud

22100358

marianne.brondserud@fredericia.dk

Herfordparken 1

7000 Fredericia