Skip to main content
11. januar 2024

Positivt nyt i sagen om dækningsafgift

Virksomhederne i Fredericia får nu øget sikkerhed om deres dækningsafgift. Det forklarer Carl Andersen, Politisk konsulent for skat og familieejede virksomheder, i et læserbrev til LokalNyt Fredericia.

Af: Carl Andersen | Foto: Unsplash
Læserbrev

Virksomhederne i Fredericia Kommune har siden 2021 levet med en sort sky over deres forretninger på grund af uforudsigelige og potentielt store stigninger i deres dækningsafgift. Dækningsafgiften er en ekstraordinær grundskyld, som kun 6 kommuner vest for Storebælt fortsat opkræver. Den skulle stige som følge af de nye ejendomsvurderinger.

Fredericia er i gang med at udfase dækningsafgiften med 6 promille årligt så den er væk allerede i 2025. Det har været afgørende for at reducere usikkerheden med skattebetalingen. Dog kan virksomhederne nu gå ind i 2024 med øget sikkerhed. Før nytår blev politikerne på Christiansborg nemlig enige om at indføre en stigningsbegrænsning på dækningsafgiften. Konkret betyder det, at eventuelle stigninger indfases gradvist over 10 år fremfor at ske med det samme her i 2024. Samlet set annulleres 4,1 mia. kr. i dækningsafgift, som ellers ville have været opkrævet de kommende år, fra ca. 16.000 ud af 26.300 dækningsafgiftspligtige erhvervsejendomme. På den måde stilles virksomhederne ikke markant ringere end private som har en skatterabat ved eventuelle stigninger.

Ifølge Skatteministeriet blev der i 2023 opkrævet ca. 20 mio. kr. i dækningsafgift i Fredericia Kommune. Dette beløb forventes at blive det samme i 2024. På trods af dette vil der være 500-749 ejendomme i Fredericia der ifølge den politiske aftale mellem regeringen (SVM), Radikale, Konservative og Liberal Alliance ville få en stigning i deres beskatning. Denne stigning indfases nu med 10 pct. årligt.

Denne justering af ejendomsvurderingsloven har længe været et ønske fra Dansk Erhverv, som har presset på for at sikre øget tryghed omkring dækningsafgiften. Mange små- og mellemstore virksomheder kunne ellers være blevet ramt af pludselige og massive stigninger. Derfor har skattelettelsen her en betydelig positiv indvirkning på likviditeten. Med ændringen af ejendomsvurderingsloven i 2021 blev satsen hævet fra 6,5 promille til 18 promille, men blev reduceret til 12 promille i 2023, og nu 6 promille i 2024 grundet et handlekraftigt politisk flertal i kommunalbestyrelsen.

Læs tidligere læserbrev i sagen her.