Skip to main content
20. november 2023

Stort millionbeløb på vej til Naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælt får 29 mio. kr. til at forbedre og udvikle turismedestinationer i kommunerne og dermed øge besøgstallet.

Af: Marie Daugbjerg | Foto:

Naturpark Lillebælt får 29 mio. kr. til at forbedre og udvikle turismedestinationer i kommunerne og dermed øge besøgstallet.

Med millionbeløbet er det muligt at forbedre eksisterende turismeområder og udvikle nye destinationer i kommunerne. Det fremgår på Naturpark Lillebælts hjemmeside, at pengene skal støtte projektet ”Investeringer i infrastruktur til flere bæredygtige besøg i Danmarks største naturpark”. Dette projekt skal løbe fra 2024-2026. 

Kommunerne i Naturpark Lillebælt samarbejder på tværs for at skabe en natur i balance, der byder på masser af gode oplevelser. De laver konkrete projekter og naturforbedringer, men ønsker også at få flere mennesker ud at opleve naturområderne. På den måde får flere viden om den natur, der omgiver os og dermed et forhold til den. Det gør, at folk bliver mere tilbøjelige til at passe på vores natur. Gevinsten er desuden, at det vil føre flere turister med sig og forhåbentligt munde ud i flere private investeringer som for eksempel hoteller og campingpladser.

I samfundet er der en øget interesse og efterspørgsel på udendørsaktiviteter og naturoplevelser, som Naturpark Lillebælt ønsker at imødekomme med projektet. De ønsker at anlægge flere stier og etablere nye spændende faciliteter som for eksempel et kultur- og naturformidlingscenter og en tidevandsbro.
Projektet er en væsentlig faktor for Naturpark Lillebælts naturparkplan og strategi for 2023-2027. Med denne sættes der fokus på at forbedre koblingen mellem naturformidling og kultur til den lokale turisme- og erhvervsudvikling.

Naturpark Lillebælt har søgt beløbet for de tre kommuner (Fredericia, Middelfart og Kolding) hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses pulje til udvikling af turismeområder. Udover de 29,3 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, så lægger kommunerne og eksterne fonde 66 mio. kr. i projektet.

De 29,3 mio. kr. skal fordeles således:
  • 5 mio. kr. til udvikling af Middelfart Marina til et multifunktionelt mødested og et endnu mere attraktivt hotspot i Naturpark Lillebælt
  • 5 mio. kr. til Museumsgaarden Kringsminde, der skal gøre stedet til et attraktivt kultur- og naturformidlingscenter
  • 5 mio. kr. til Skamlingsbanken, hvor der skal etableres en tidevandsbro “Havplatformen Verdens Ende” og en udkigsplatform “Trætoppen”, så hele Skamlingsbanken bindes sammen med Lillebælt
  • 1,9 mio. kr. til flydende formidlingsplatform, som deles mellem de tre kommuner
  • 3 mio. kr. til nye faciliteter som opholdssteder, bænke, toiletter fx ved Lillebæltsstien i Middelfart, Løverodde i Kolding og Snoghøjgård Parken i Fredericia
  • 1,2 mio. kr. til wayfinding, skilte, formidling
  • 1,9 mio. kr. til projektledelse
  • 0,1 mio. kr. revision og evaluering
  • 6,2 mio. kr. til udokumenterede udgifter.

(Kilde: Naturpark Lillebælt)