Skip to main content
31. oktober 2022

Tyve tiltag for mere biodiversitet er fortsat i fuldt flor

I 2020 satte byrådet i Fredericia gang i tyve indsatser, der skulle fremme biodiversiteten. Godt 2,5 år senere er alle indsatser i god gænge.

Af: Isabella Ravn | Foto:

I maj 2020 satte byrådet i Fredericia Kommune gang i tyve indsatser, der skulle fremme biodiversiteten i kommunen. Godt 2,5 år senere er alle indsatser i god gænge, de vilde bede har blomstret sommeren over, og insekter har kunnet leve godt i skovbundens døde træer.

De fleste fredericianere har formentlig lagt mærke til det.

Blomsterbede med arter, man ikke ser i en prydhave. Længere græs på udvalgte steder. Døde træer i skovbunden og andre træer, der har fået lov et blive stående lidt længere, end de ellers ville, fordi de kan udgøre et godt hjem for nogle fuglearter.

Det er bare et lille udpluk af de tiltag, der blev sat i værk, efter byrådet i 2020 vedtog 20 indsatser, der skulle fremme biodiversiteten.

– Alle os, der færdes i naturen, bemærker med det samme, når noget er anderledes. Når de træstammer, der før blev fjernet, nu bliver liggende i skovbunden, når der er blomsterbræmmer i fuldt flor og når der går dyr på kommunale arealer, der græsser området godt ned. Mange ting er i gang både fra kommunens side, private og erhvervsliv. Vi har endnu ikke noget data, vi kan læne os op ad, men alene det, at vi kan se, at et større areal er omlagt til vildere natur, betyder, at der er mere biodiversitet. Vi skal selvfølgelig følge op, når tiltagene har haft bedre tid, men vi regner stærkt med, at udviklingen vil fortsætte, siger Tommy Rachlitz Nielsen, formand for Klima,- Energi- og Miljøudvalget.

Antallet af arealer kan følges på DKVild-kortet på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Naturen skal have bedre vilkår

Særligt virksomheder og mange private haveejere har taget biodiversitet til sig. De har kunnet få vejledning af kommunale medarbejdere og samarbejdet har givet plads til mere vild natur hos virksomheder med store udendørsarealer og etablering af blomsterbede hos mange grundejerforeninger og private haveejere.

På flere af kommunens egne naturarealer er der lavet plejeplaner, som i endnu højere grad tilgodeser biodiversiteten. Det gælder blandt andet i Erritsø Mose og Snoghøjgård Parken.

– Jeg er stolt af alle de tiltag, vi har sat i gang, og så er jeg ikke mindst stolt og glad over, at så mange virksomheder og private har bakket op om projektet. De har taget et stort ansvar for naturen, og det skal de have ros for. Deres indsats er værdifuld, og det er den, der er med til at drive projektet frem og sikre udvikling. Når man kan se, at det virker ved naboen, så vil flere være tilbøjelige til selv at gøre en indsats. Det skal til, for det er nødvendigt, at vores natur får bedre vilkår, siger John Nyborg, næstformand i Klima-, Energi- og Miljøudvalget.

Fakta:

De tyve indsatser i Fredericia Kommune indebærer blandt andet formidling til og samarbejde med erhvervslivet/landbruget om muligheder for øget biodiversitet, vild med vilje i private haver, understøtte foreningers kampagner til fremme af biodiversiteten, gennemgang af beskyttede naturarealer, pleje af kommunale naturarealer med større fokus på biodiversitet, blomsterbræmmer og større fokus på biodiversitet i vejkanter og byerne.

FLERE NYHEDER