Skip to main content
19. oktober 2023

Voldsomt vejr rammer Danmark

En efterårsstorm har ramt Danmark. De næste par dage vil vinden tage til, og der er risiko for farligt vejr.

Af: Isabella Ravn | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA SYDØSTJYLLANDS POLITI

En efterårsstorm har ramt Danmark. De næste par dage vil vinden tage til, og der er risiko for farligt vejr.

Det forventes af DMI, at den sydlige del af landet vil blive ramt af stormende kuling med vindstød af storm eller stærk storm. Prognoserne varsler ligeledes en så høj vandstand, at sommerhusområder, havne og andre steder langs østkysten kan blive oversvømmet.

Sydøstjyllands Politi opfordrer allerede nu borgerne til senest fredag morgen at forlade de områder i politikredsen, der er truet af oversvømmelse. Der opfordres også til at beboerne sikrer deres værdier i form af hus, sommerhus og øvrige ejendele bedst muligt, inden man forlader området.

Vi holder øje med situationen. Både politi og beredskab er tilstede i de berørte områder, men det er vigtigt at følge med hos DMI i forhold til situationens udvikling, samt søge specifikke oplysninger om stormen, om hjælp og gode råd på kommunernes hjemmesider.

Sådan forebygger du stormskader

Løse tagsten, både, væltede træer, flyvende trampoliner og havestole. Det er ikke for sjov, når en storm melder sin ankomst. Derfor anbefaler vi, at du hurtigst muligt for sikret din ejendom:

  • Fjern løse ting uden for huset (parasol, havemøbler, trampoliner osv.) eller fastgør dem
  • Fjern knækkede eller visne grene
  • Undgå at parkere din bil under et træ eller i nærheden af fx store skraldespande, der let kan rulle ind i bilen
  • Luk porte, døre og vinduer
  • Ved nybygning eller større udvendig reparationsarbejde: fastgør presenninger, tjek stilladser, afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden
  • Hav en aftale med dine naboer om hjælp, hvis du ikke er hjemme.

Ved risiko for oversvømmelse anbefaler vi derudover:

  • Luk vinduer og døre
  • Tjek at udendørs afløb, riste og tagrender ikke er tilstoppede. Hvis du har en regnvandsrist på vejen uden for dit hus, så undersøg lige, om vandet frit kan løbe bort. Hvis risten er stoppet til med blade og kviste, så fjern dem.
  • Sørg for, at alle åbninger udadtil er dækket til med sandsække eller lignende.

Beredskabsstyrelsen har lavet en video, som viser, hvordan man forebygger oversvømmelse af huset med sandsække – se videoen her.
På kommunernes hjemmesider er der informationer om, hvilke områder, der kan blive berørt og om mulig udlevering af sandsække. Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for at sikre din ejendom ved storm, skybrud og oversvømmelse.

Ændringer i den kollektive trafik

På grund af forhøjet vandstand kan flere ruter og stoppesteder i Vejle, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommune være påvirket. Du kan holde dig opdateret op Sydtrafiks hjemmeside.

Brug for hjælp

Hvis du akut har brug for politi, brandvæsen eller ambulance, skal du ringe 1-1-2. Hvis henvendelsen ikke er akut, kan du kontakte politiet på 1-1-4.